Θύρρειο


Αρχαιολογικό Μουσείο στο Θύρρειο

Το αρχαιολογικό Μουσείο στο Θύρρειο δημιουργήθηκε το 1961 στην είσοδο του χωριού. Το Μουσείο αυτό είναι ο μοναδικός φύλακας της ιστορίας των Ακαρνάνων. Στον κατάλογο “Αρχείο ευρημάτων Μουσείου στο Θύρρειο” είναι καταγεγραμμένα στα τέλη του 1993 σε δύο αίθουσες: 263 Λίθινα αντικείμενα, 130 Πήλινα αντικείμενα, 55 Χάλκινα αντικείμενα μαζί με νομίσματα. Μερικά από τα εκθέματα: Ηλιακό ωρολόγιο. Έργα γλυπτά μικρής […]