Ημερήσια αρχεία: 13 Ιουλίου 2018


Δημιουργία αρχειακού υλικού καπνού ετοιμάζει η “ΔΡΩ”

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12-7-2018 η καθιερωμένη συνάντηση των μελών της κίνησης πολιτών ΔΡΩ με θέμα την κατάρτιση πλαισίου δράσης για το προσεχές διάστημα. Στη συνάντηση αποφασίστηκαν : α) συγκρότηση ομάδας εργασίας για την προετοιμασία της δράσης με θέμα την εγκατάσταση των προσφύγων στο Αγρίνιο (Άγιος Κωνσταντίνος) που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτέμβρη. β) συγκρότηση ομάδας εργασίας για την συγκέντρωση και […]