Ημερήσια αρχεία: 27 Νοεμβρίου 2018


Videos

Η Δρω συλλέγει αρχεία, τα οποία αναφέρονται στην καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού. Σκοπός του αρχείου αυτού είναι η δημιουργία Μουσείου καπνού στο Αγρίνιο! Καπνός και Αγρίνιο https://www.youtube.com/watch?v=xYryofv9_lU Παρουσίαση καλλιέργειας και επεξεργασίας καπνού στο Αγρίνιο, ο τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς του, οι καπναποθήκες του Αγρινίου, συνεντεύξεις και μαρτυρίες. Το βίντεο επιμελήθηκε ο Δημήτρης Καρβούνης, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Μ.Σ. […]