διαδρομή


Η διαδρομή φύσης και πολιτισμού 4

Η κίνηση πολιτών “ΔΡΩ’ στηρίζει την προσπάθεια του σωματείου «Διάζωμα» και του «Φορέα Διαχείριση Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου», οι οποίοι αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, που έχει συγκεντρωθεί με τον σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος της «Πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»,το οποίο ήδη υλοποιείται, με τη συνδρομή πάντοτε της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Πολιτισμού και της αντίστοιχης Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, […]


Διάζωμα 26

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του τέως Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου Μπένου και με την καθοριστική συμμετοχή τριών «οικογενειών» που αποτελούν τα συστατικά του στοιχεία: την οικογένεια της αρχαιολογικής κοινότητας (αρχαιολόγοι, αναστηλωτές, συντηρητές κλπ), την οικογένεια των καλλιτεχνών και των διανοουμένων της χώρας και την οικογένεια των τοπικών κοινωνιών (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πολίτες). Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας […]


Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ο οποίος συστήθηκε το 2003 βάσει πλαισίου που διέπεται από τους νόμους 3044 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/27-08-2002), 1650/1986 για «την προστασία του περιβάλλοντος» και 2742 (ΦΕΚ207Α/07-10-99), ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 126432/2460 (ΦΕΚ918Β/04-07-03) η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20700 (ΦΕΚ659Β/25-05-06). Έχουν εγκριθεί όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας του Φορέα και συγκεκριμένα: […]