Η διαδρομή φύσης και πολιτισμού 4


Η κίνηση πολιτών “ΔΡΩ’ στηρίζει την προσπάθεια του σωματείου «Διάζωμα» και του «Φορέα Διαχείριση Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου», οι οποίοι αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, που έχει συγκεντρωθεί με τον σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος της «Πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»,το οποίο ήδη υλοποιείται, με τη συνδρομή πάντοτε της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Πολιτισμού και της αντίστοιχης Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, προτείνει την υλοποίηση ενός ανάλογου προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Το πρόγραμμα που προτείνεται, αφορά στη δημιουργία μιας «Πολιτιστικής Διαδρομής», με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας είναι ιδανικός τόπος για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, το οποίο θα είναι πλήρες και ολοκληρωμένο, καθώς θα συνδυάζει την επίσκεψη των πέντε αρχαίων θεάτρων της: αρχαία θέατρα Μακύνειας, Πλευρώνας, Οινιαδών, Καλυδώνας και Στράτου, αλλά και των αρχαιολογικών χώρων που τα περιβάλλουν.
Το πρόγραμμα προτείνει τη «συνένωση» των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και διαδρομών της Αιτωλοακαρνανίας, που δεν είναι επαρκώς γνωστοί και προβεβλημένοι, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος σε μια ενιαία διαδρομή, την υλοποίηση σύγχρονων υποδομών οι οποίες θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα των χώρων, την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων της καθώς και τη σύνδεση των μνημείων με την τοπική κοινωνία και παραγωγή. Και επί πλέον, την ανάληψη όλων εκείνων των δράσεων οργανωτικού χαρακτήρα, που θα καταστήσουν τη διαδρομή επώνυμο τουριστικό προϊόν, θα εξασφαλίσουν την αναγκαία υψηλού επιπέδου τεκμηρίωση και ερμηνεία, την προβολή της σε στοχευμένα κοινά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, και θα την καταστήσουν μια αξέχαστη πολιτιστική-τουριστική εμπειρία. 

Το φυλλάδιο της «Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού».