Θέατρο Μακύνειας


Το θέατρο της αρχαίας Μακύνειας βρίσκεται στη θέση «Παλιόκαστρο» του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αντιρρίου.

Το θέατρο είναι μονόσφηνο και ίσως χρησιμοποιήθηκε και ως βουλευτήριο. Έχει τοξοειδή ορχήστρα χωρίς οχετό και στενό κοίλο χωρίς διάζωμα, με δεκατέσσερις (14) συνολικά σειρές εδωλίων. Για ένα τόσο μικρό θέατρο δεν προνοήθηκαν κλίμακες ανόδου στο κοίλο.

Τα επίσημα ή τιμώμενα πρόσωπα προορίσθηκε να κάθονται στο βόρειο τμήμα της ορχήστρας. Εκεί το τοξοειδές περίγραμμα του κοίλου διακόπτεται κάθετα από τρεις ευθύγραμμες και παράλληλες σειρές εδωλίων με διάκενο περίπου ένα μέτρο, μεταξύ πρώτης και δεύτερης, και εγκάρσιες πλάκες στην τρίτη βορειότερη σειρά ως ερεισίνωτα, που αναμφίβολα αποτελούσαν την προεδρία. Έτσι οι επίσημοι εκτός από τα δρώμενα στη σκηνή έβλεπαν και τους θεατές. Προ των θέσεων των επισήμων υπάρχει λίθινος θρόνος που προοριζόταν για το τιμώμενο πρόσωπο.

Στα ανατολικά του θεάτρου βρίσκεται η σκηνή, η οποία όμως έχει καταρρεύσει λόγω της απότομης κλίσης της πλαγιάς στην οποία είναι κτισμένη, ενώ πιθανή είναι και η σταδιακή αφαίρεση του οικοδομικού υλικού και η επαναχρησιμοποίησή του σε νεότερες κατασκευές. Λίγοι θεμέλιοι λίθοι που σώζονται, όχι όμως πάντοτε στην αρχική τους θέση, μας επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε με επιφύλαξη την εικόνα της σκηνής. Υπολογίζεται ότι οι διαστάσεις της ήταν 21,60 μ. Χ 9,70 μ. Εκτός της σκηνής είναι ορατά και τα θεμέλια των στενών παρόδων του θεάτρου. Παρασκήνια δεν διακρίνονται ούτε άλλα στοιχεία του θεάτρου παρά μόνο ένα τμήμα αναλημματικού γωνιώδη τοίχου κατά τη νότια πλευρά του.

Λόγω του εύθρυπτου ψαμμιτολιθικού υλικού της δόμησης του θεάτρου επείγει ο σχολαστικός καθαρισμός και η συντήρηση των κερκίδων και των άλλων λειτουργικών στοιχείων του.

Η έρευνα του θεάτρου έγινε κατά το 1988 και 1989 εξ αιτίας αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε εκεί.
Μόνη επιτρεπόμενη χρήση είναι η απλή επίσκεψη.

Λ. Κολώνας
Αρχαιολόγος

Ιστορικό εργασιών

  • Ο Δήμος Αντιρρίου έχει εγκρίνει χρηματοδότηση, ύψους 70.000,00 ευρώ, στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μακύνειας.
  • Η Εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» έχει διαθέσει χορηγία ύψους 19.200 ευρώ για την ενίσχυση του κουμπαρά του μνημείου.
  • Το «Διάζωμα» έχει αναθέσει στον αρχιτέκτονα-μηχανικό, κο Νίκο Χατζηδάκη, τη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου, με χρήματα που συγκεντρώνονται στον κουμπαρά του μνημείου.
  • Ανέθεσε, επίσης, την απαιτούμενη γεωτεχνική μελέτη στον κο Γιώργο Ντουνιά και την Εταιρεία Έδαφος Μηχανικοί Α.Ε.
  • Πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες  επικεντρώθηκαν κυρίως στο κτήριο της σκηνής όπου έως σήμερα έχουν αποκαλυφθεί: τοίχοι διαφορετικών οικοδομικών φάσεων, το δάπεδο του ανατολικού χώρου της σκηνής και πολυάριθμοι λιθόπλινθοι από τους ισχυρούς τοίχους του κτηρίου οι οποίοι κατέπεσαν προς την πλαγιά.
  • Παράλληλα εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης του θεάτρου: έχει ολοκληρωθεί η επιτόπου αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου, η σάρωση με τρισδιάστατο laser scanner και η καταγραφή της παθολογίας.
  • Η μελέτη αποκατάστασης περιελάμβανε επιπλέον την πρόταση επανατοποθέτησης και ανάταξης λιθοπλίνθων της σκηνής και ανάταξης των εδωλίων του κοίλου που έχουν μετακινηθεί. Η πρόταση ανάδειξης του μνημείου και του περιβάλλοντός του περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδρομής πρόσβασης και περιήγησης αλλά και σύνδεσης του μνημείου με τον ναό και την ακρόπολη αξιοποιώντας τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος χώρος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε και στις 16 Φεβρουαρίου 2016 παρελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

 

Πηγή: Διάζωμα

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.