Μουσείο καπνού παλιό


Ενότητες

Videos σχετικά με την καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού

Φωτογραφίες, τις οποίες μας παραχωρείτε 

Κείμενα σχετικά με τον καπνό

Οι εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στο Αγρίνιο και η ιστορία τους

Σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας

Είμαστε η ΔΡΩ – κίνηση πολιτών για τη στήριξη και τη δυναμική προώθηση κάθε ουσιωδώς αναπτυξιακής πρότασης που θα βασίζεται στο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Η κίνηση μας συγκεντρώνει ψηφιακό υλικό, το οποίο αναφέρεται στον καπνό, με σκοπό το υλικό αυτό να αποτελέσει πρόπλασμα για την δημιουργία Μουσείου Καπνού στο Αγρίνιο, από οποιονδήποτε φορέα. 

Η κίνηση μας διοργανώνει αφιλοκερδώς μικρές πολιτιστικές διαδρομές μέσα στην πόλη μας και συμμετέχει σε διάφορα δρώμενα.