Στείλτε μας τα αρχεία σας


Με την παρακάτω φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τα ψηφιακά σας αρχεία.

Η φόρμα σας δίνει την δυνατότητα αποστολής πολλών αρχείων (χωρίς να υπερβαίνουν συνολικά σε μέγεθος τα 2 MB). Επιλέγετε κάθε φορά από το κουμπί “Στείλτε τα αρχεία σας” ένα αρχείο μέχρις ότου τα επιλέξετε όλα.

Εναλλακτικά μπορείτε να μας στέλνετε τα αρχεία σας και τα υπόλοιπα στοιχεία απ ευθείας στο email: mouseio@drw.gr.